Хөрөнгийн биржийн үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжаа эхэллээ

  • 0
  • 0
© Монгол мэдээ Copyright
ҮСГИЙН ХЭМЖЭЭ:
Хэвлэх

Хөрөнгийн бирж өнөөдрөөс олон нийтийн компани болж байна. Өөрөөр хэлбэл Монголын Хөрөнгийн биржийн 34 хувийн IPO арилжаа эхэллээ. Хөрөнгийн биржийн гүйцэтгэх захирал Х.Алтайгийн хэвлэлд өгсөн мэдээллээр IPO нь хэд, хэдэн онцлогтой. "Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулиар нэг этгээд болон түүний харилцан хамаарал бүхий этгээдүүд төрийн өмчит компани олон нийтийн болж байхад түүний 5-аас дээш хувийг эзэмших боломжгүй. Түүнчлэн улс төрийн нөлөө бүхий албан тушаалтан болон түүний харилцаа хамаарлын хүмүүс хувьцаа эзэмших боломжгүй. Тэгэхээр Монголын хөрөнгийн бирж улс төрийн ямар нэгэн нөлөөнөөс ангид, аль нэгэн компани хувьцааг нь дангаараа эзэмшинэ гэх эрсдэл байхгүйгээр жинхэнэ утгаараа олон нийтэд шилжинэ" гэсэн юм. Тэгвэл арилжаа эхлээгүй байхад стратегийн хөрөнгө оруулагчдын захиалга тав хоногийн өмнө дүүрсэн нь Хөрөнгийн биржийн хувьцааг олон нийтэд бус хэн нэгэн этгээдэд илүү ашигтай байх боломж бүрдүүлсэн гэж эдийн засагчид үзэж байна. Учир нь нийт нээлттэй болгосон хувиас 90 хувийг нь стратегийн хөрөнгө оруулагч нарт хуваарилах аж. 

Сэтгэгдэл 1
Сэтгэгдэл үлдээх